Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Природничі

Ви переглядаєте книгу:

Банах С.С.
Курс функціонального аналізу (Лінійні операції)

Сторінка (загалом з 2 до 219):
Попередня 
Наступна

Редактори: проф. Боголюбов М. М., доц* Зуховіцький С. і.
Техредактор Волкова Н. К. Коректор Євреїнова К. 1.
Відпов. за випуск В. 1. Олександров.
С. Банах. — Курс функционального анализа. Отпечатано на украинском язьіке.
Издание первое.
БФ 01888. Формат паперу 60 х 90 см. Vie. Знаків в 1 друк. арк. 48000. Друк. арк. 13,75.
Обл.-авт. арк. 12,95. Ціна книги 5 крб. 85 кой. Оправа 75 коп.
Здано на виробництво 30/ІХ 1947 р. Підписано до друку 23/VI 1948 р.
Надруковано в друкарні Т-1

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Банах С.С. Курс функціонального аналізу (Лінійні операції)