Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

-
ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі

Сторінка (загалом з 1 до 58):
Попередня 
Наступна

Редактор Є.А. Комір
Технічний редактор U.M. Паям
Корехтор A.B. Бородавко
П1шшсаноаожтісуІ6.12.94 Формат 6О*«4 1/16.
Ум. друк. »рк. 943. Зам. H t % Ціна догоЫрна.
Дільниці оовратманого Другу УкрНШСО
2І2ОО6, ІСнІ»-6, шул. Горького, 174

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати - ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі