Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Природничі
Гуманітарні

Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія: Тлумачний словник
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
Бойко Р. В. Довідник здобувача наукового ступеня
Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ
- ДСТУ 2737-94 Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення
- ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі
- ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять
Кругляк. Ю. М. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР
Купранець Орест Топономастика ґванінуса з 1611 р.
Масенко Л.Т. Українські імена і призвища
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)
Бибик С. П., Сюта Г. М. Ділові документи та правові папери
Демчук М. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців 16-17 ст.
Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти.
За ред. проф. С. В. Мочерного. Економічний словник-довідник
За ред. І.С. Бика. Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень.
Ковальчук А. Т. Фінансовий словник.
Когут О. І. Основи ораторського мистецтва: Практикум.
Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови.
Ставицька Леся Короткий словник жаргонної лексики української мови.
Лесюк О. І., Титова В. В., П'ятнично Б. П., Крамаренко С. К. Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту.
Номис М. Українськi приказки, прислiв'я і таке інше.
Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі.
За редакцією проф. Бутинця Ф. Ф., проф. Добії М., проф. Тріфонова Т. Б. Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник. Українська, англійська, болгарська, польська, російська.
Stefan M. Pugh and Ian Press. Ukrainian: a comprehensive grammar.
Скрипник, Л.Г., Дзятківська, Н.П. Власні імена людей: словник-довідник.
Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації.
Вихованець І. Р., Карпіловська Є. А., Клименко Н. Ф. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель.