Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

ред. І. М. Кириченко
Українсько-російський словник. (у 6 томах)

Сторінка (загалом з 2 до 635):
Попередня 
Наступна

У V томі подано і перекладено російською мовою
17 987 реєстрових українських слів: під буквою р
5715, під буквою с 12272.
Редактори Г. І. Неруш, И. І. Шарапова
Технічний редактор Н. П. Рахліна Коректори Р. К. Пустова, М. М. Друченко
Зам. № 2225. Вид. JVg 503. Тираж 25 000. Формат паперу 70Xl08Vi6. Друк, аркушів 38,0.
Умови, друк, аркушів 52,06. Обліково-видавн. аркушів 88,09. Підписано до друку
24.VIII 1962 р. Ціна 2 крб.
Друкарня Видавництва АН УРСР, Київ, Рєпіна, 4.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)