Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

ред. І. М. Кириченко
Українсько-російський словник. (у 6 томах)

Сторінка (загалом з 2 до 635):
Попередня 
Наступна

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
УКРАЇНСЬКО-РОСІИСЬК И Й
словник
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
член-кореспондент АН УРСР І. М. КИРИЧЕНКО
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
С. І. ГОЛОВАЩУК, кандидати філологічних наук Т. В. ЗАЙЦЕВА, С. П. ЛЕВЧЕНКО,
Л. С. ПАЛАМАРЧУК, академік М. Т. РИЛЬСЬКИЙ, кандидати філологічних наук
Л. Г. СКРИПНИК, Л. А. ЮРЧУК
РЕДАКТОРИ ТОМА:
Т. В. ЗАЙЦЕВА, С. П. ЛЕВЧЕНКО
ТОМ VI
Т—Я
ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
КИЇВ — 1963

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)