Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б.
Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти.

Сторінка (загалом з 2 до 219):
Попередня 
Наступна

ЗМІСТ
Встун
З
Розділ 1
ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ АВТОХТОННИХ
ОСОБОВИХ ВЛАСНИХ ІМЕН В УКРАЇНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ ХІУ-ХУІІ ст, 1
1. Загальний огляд літератури по досліджуваному предмету ... 7
2. Поняття і термін «слов'янське автохтонне ім'я» 10
3. Функціональні особливості слов'янських автохтонних особових
власних імен у зв'язку з народною адаптацією імен
церковно-християнських. Питання хронологічних рамок їх побутування в
українській антропонімії досліджуваного періоду 13
Розділ II
КЛАСИФІКАЦІЙНІ РІЗНОВИДИ СЛОВ'ЯНСЬКИХ АВТОХТОННИХ
ОСОБОВИХ ВЛАСНИХ ІМЕН У ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИЯВАХ В УКРАЇНСЬКІЙ
АНТРОПОНІМІЇ ХУІ^ХУІІ ст 34
1. Слов'янські автохтонні особові імена-композити » 34
2. Відкомпозитні слов'янські автохтонні імена 50
3. Слов'янські автохтонні імена відапелятивного походження . . 4 ібі
Висновки . . , 143
Умовні скорочення , ¦ ¦ 148
Список скорочень використаних джерел І48
Список літератури 152
Покажчик досліджених у монографії слов'янських автохтонних
Імен та імен-прізвиськ в українській антропонімії XIV—XVII ст. 170

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Д'яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення. Семантичні та лінґвістичні аспекти.