Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

За редакцією проф. Бутинця Ф. Ф., проф. Добії М., проф. Тріфонова Т. Б.
Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник. Українська, англійська, болгарська, польська, російська.

Сторінка (загалом з 1 до 384):
Попередня 
Наступна

У45 Українські приказки, прислів'я і таке інше.
Уклав М. Номис / Упоряд., приміт. та вступна ст.
М. М. Пазяка.— К.: Либідь, 1993.— 768 с
(«Літературні пам'ятки України»)
15ВЫ 5-325-00015-2.
І досі не втратила свого значення збірка етнографічних та
фольклорних матеріалів українського етнографа, фольклориста,
письменника і педагога М. Номиса A823—1900), метою якого
було «зберегти для нащадків розповіді бувалих, старосвітських
людей, цікаві факти з минулого різних українських станів і тим
самим сприяти розвитку національної самосвідомості».
Приказки та прислів'я, вміщені в книжці, охоплюють
найрізноманітніші сфери життя, звичаїв, вірувань українського народу.
Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто
цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського
народу.
„4603000000-015 _ лл
У 224-93 122"92
ББК 823Ук-8

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати За редакцією проф. Бутинця Ф. Ф., проф. Добії М., проф. Тріфонова Т. Б. Словник обліково-економічних термінів. Універсальний перекладний словник. Українська, англійська, болгарська, польська, російська.