Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Вихованець І. Р., Карпіловська Є. А., Клименко Н. Ф.
Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель.

Сторінка (загалом з 1 до 272):
Попередня 
Наступна

Здано на виробництво 10.03.03.
Формат 84хЮ8У32. Папір офсетний.
Друк офсетний. Наклад 10 000.
Умови, друк. арк. 10. Зам. №021316
Видавничий центр "Просвіта"
03150, Київ, вул. Анрі Барбюса, 51/2
тел. 269-25-41.
Свідоцтво № 23495820 від 25.04.1995 р.
Надруковано в Державному
видавництві «Преса України».
03047, Київ, пр. Перемоги, 50.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Вихованець І. Р., Карпіловська Є. А., Клименко Н. Ф. Вивчаємо українську мову. Розширений курс. Самовчитель.