Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Кругляк. Ю. М.
Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР

Сторінка (загалом з 2 до 78):
Попередня 
Наступна

ДСТУ 3966 - 2000
УДК 001.4:006.1:006.354 01.020; 01.120
Ключові слова: поняття, визначення, ознака, термін, синонім, терміностаття, термінологія, терміносистема, іншомовний термін-відповідник, словник, міжнародний стандарт, національний стандарт України, об'єкт стандартизації, абетковий покажчик, вимога до терміну,
побудова, зміст і виклад стандарту.
Редактор І. Ликова
Технічний редактор О. Касіч
Коректор Т. Нагорна
Комп'ютерна верстка Л. Мялківська
Підписано до друку 15.09.2000. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 4,18. Зам. 35*0 Ціна договірна.
Відділ поліграфії науково-технічних видань УкрНДІССІ
03150, Київ-150, зул. Горького, 174
32

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Кругляк. Ю. М. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР