Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Бойко Р. В.
Довідник здобувача наукового ступеня

Сторінка (загалом з 2 до 68):
Попередня 
Наступна

ДОВІДНИК
ЗДОБУВАНА
НАУКОВОГО
СТУПЕНЯ
Збірник нормативних документів та
інформаційних матеріалів з питань атестації
наукових кадрів вищої кваліфікації
За редакцією
першого заступника
голови ВАК України Р.В. Бойка
3-тє видання, виправлене та доповнене
Редакція
«Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»
Видавництво «Толока»
Київ «2004

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Бойко Р. В. Довідник здобувача наукового ступеня