Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Бойко Р. В.
Довідник здобувача наукового ступеня

Сторінка (загалом з 2 до 68):
Попередня 
Наступна

УДК 378.2 @43.5) @35)
ББК 72я2
Д58
Упорядкував Ю.І Цеков
Науковий редактор доц. М С Хойнацький
Довідник здобувана наукового ступеня: 36. нормат. док. та
Д5 8 інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації
/ Упоряд. Ю.І.Цеков; Передмова до 3-го, 2-го і з переднього сл. до
1-го вид. Р.В. Бойка. -3-тє вид., випр. і допов.— К.: Ред. «Бюл. Вищої
атестац. коміс. України»: Вид-во «Толока», 2004. - 69 с
ISBN 966-7990-10-9
Уміщено нормативні документи й інформаційні матеріали, що
стосуються атестації наукових кадрів вищої кваліфікації Документи подано у
текстах і формах, затверджених наказом ВАК України від 21 березня 1997 р
№ 21, з усіма подальшими змінами, уточненнями та доповненнями станом на
1 вересня 2004 р
Для аспірантів і докторантів, що готуються до захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня, а також для вчених, які беруть участь в
атестаційному процесі
УДК 378.2 @43.5) @35)
ББК 72я2
© Ю.І. Цеков, упорядкування, 1999
© Ю.І. Цеков, упорядкування, 2004, зі змінами
© Р.В. Бойко, передмови до 3-го, 2-го і з
переднього сл. до 1-го вид., 2004
ISBN 966-7990-10-9 © П.Х. Ткаченко, художнє оформлення, 1999

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Бойко Р. В. Довідник здобувача наукового ступеня