Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Бойко Р. В.
Довідник здобувача наукового ступеня

Сторінка (загалом з 2 до 68):
Попередня 
Наступна

ЗМІСТ
Передмова до третього видання 5
Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук та їх апробацію g
Про затвердження переліку установ, до яких обов'язково повинні
надсилатися наукові видання, де можуть публікуватися основні
результати дисертаційних робіт. ДО
Про затвердження переліку установ, до яких обов'язково повинні
надсилатися наукові монографії, в яких опубліковані основні
результати дисертаційних робіт 11
Про публікації результатів дисертаційних досліджень 11
Про публікації основного змісту матеріалів дисертації 12
Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків
ВАК України 13
Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій 14
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел, який
наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в
авторефераті (форма 23) ЗО
Титульний аркуш дисертації (форма 5) 33
Обкладинка автореферату (форма 6) 34
Зворотний бік обкладинки автореферату (форма 7) 35
Перелік установ, до яких обов'язково надсилають автореферати
дисертацій 36
Про функціонування державної мови у науковій сфері 38
Про виконання вимог щодо подання в спеціалізовані вчені ради
висновку організації, де виконувалася дисертація 39
Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач
наукового ступеня 40
Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня
доктора наук, які подають до ВАК України 42
Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня
кандидата наук, які подають до ВАК України 44
Облікова картка здобувача (форма 13) 46
Інструкція про порядок підготовки та подання електронних варіантів
документів атестаційних справ 49
З

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Бойко Р. В. Довідник здобувача наукового ступеня