Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

ред. І. М. Кириченко
Українсько-російський словник. (у 6 томах)

Сторінка (загалом з 1 до 784):
Попередня 
Наступна

Редакція Українсько-російського словника просить усіх, хто
користується цим Словником (том І), надсилати Інституту мовознавства
ім. О. О. Потебні АН Української РСР на адресу м. Київ, Бульвар
Т. Шевченка, № 14 свої зауваження і побажання для використання
їх у роботі над дальшими томами.
Редакция Украинско-русского словаря просит всех пользующихся
этим Словарём (том I) присылать Институту языкознания им. А. А. По-
тебни АН Украинской ССР по адресу г, Киев, Бульвар Т. Шевченко,
№ 14 свои замечания, и пожелания для использования их в работе
над следующими томами.
Редактор видаиніицтаа С. /. Головащук
Технічний редактор Я. Л. Турбовський
Коректори Ф. М. Щербакова* і Л. М. Протодьяконов а
БФ 00396. Зам. 1011, Тираж 75 000. B-й завод 5001—60.000). Формат паперу 70Х108/іб. Друк,
арк. 46.2. Обл.-видавн. аркушів 74,0. Пап. арк. 16,1875. Підписано до друку 18/Ш 1953' р.
Надруковано з матриць Книжково-журнальної фабрики Головвидаву Міністерства культури
УРСР у Друкарні Видавництва АН УРСР, Київ, Чудновського, 2.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)