Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

-
ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі

Сторінка (загалом з 1 до 58):
Попередня 
Наступна

ДСТУ 3582-97
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО Книжковою палатою України
ВНЕСЕНО Міністерством інформації України
2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 4 липня 1997 р. № 391
3 Цей стандарт відповідає ІЗО 4: 1984 «Документація. Правила скорочення слів у назвах та
найменувань публікацій», ІЗО 832:1994 «Інформація та документація. Бібліографічний опис та
посилання. Правила скорочення бібліографічних термінів».
4 НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1743—82
5 РОЗРОБНИКИ: Л. В. Мухітдінова, Г. М. Пліса, Г. П. Неліпа, О. Б. Зубарєва
© Держстандарт України, 1998
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
та розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України
II

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати - ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі