Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Редько Ю.К.
Довідник українських прізвищ

Сторінка (загалом з 2 до 257):
Попередня 
Наступна

ПІДЛІСНИЙ, форми як від ШДЛЙПНИЙ.
ПІДЛУЖЕВИЧ, Р -ча, Д -чеві а. -чу, О -чем, мн Я -чї,
Р -чів; ж нзм.
ПІДЛУЖНИЙ, Р -ного, Д -ному, О -ним, лш Я -ні, Р -них;
#с Я -на, Р -ної.
ПІДПРИГОРА, форми як від ШДІПРИГОРА.
ПІНЯЖКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж язл*.
ПІНЯЗЬ, Р -зя, Д -зеві а. -зю, О -зем, лш Я -зі, Р -зів;
д/с язл*.
ПІНЬ, Р -ня, Д -неві а. -ню, 0 -нем, лш Я -ні, Р -нів;
#е нзм.
ПІРКАВЕЦЬ, Р -вця, Д -вцеві а. -вцю, О -вцем, мн Я -вцї,
Р -вців; ж нзм.
ПІСОЦЬКИЙ, Р -кого, Д -кому, О -ким, лш Я -кі, Р -ких;
ж Я -ка, Р -кої.
ПІСТУН, Р -на, Д -нові а. -ну, О -нбм, мн Я -нй, Р -нів;
ж нзм.
ПІХУРКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй, Р -ків,
я/є язлг.
ПЛАВ'ЮК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж яам.
ПЛАКСІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, жя Я -ії, Р -іїв;
ж нзм.
ПЛАСОВЙЦЯ, Р -Ці, Д -ці, О -цею, лш Я -ці, Р -ців;
ж = ч.
ПЛАХОТНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПЛАХОТНІЙ, Р -нього, Д -ньому, О -нім, лш Я -ні,
Р -ніх; аю Я -ня, Р -ньої.
ПЛАХТЙНА, Р -ни, Д -ні, О -ною, мн Я -нй, Р -нів;
ж = ч.
ПЛАХТІЙ, Р -ія, Д -ієві а. -ію, О -ієм, лш Я -ії, Р -іїв;
ПОВАЛІЙ, форми як від ПЛАХТІЙ.
ПОВІДАЙКО, Р -ка, Д -кові а. -ку, О -ком, лш Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
ПОВОРОЗНИК, Р -ка, Д -кові а. -ку, 0 -ком, мн Я -кй,
Р -ків; ж нзм.
181

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ