Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

За ред. І.С. Бика.
Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень.

Сторінка (загалом з 2 до 583):
Попередня 
Наступна

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ
ДИПЛОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК
ЯТІ
Перший в Україні англо-український дипломатичний словник
підготовлено групою викладачів кафедри іноземних мов факультету
міжнародних відносин Львівського національного університету імені
Івана Франка на матеріалах літератури з історії та практики дипломатії,
документів міжнародних організацій, міжнародно-правових актів,
включаючи документи Організації Об'єднаних Націй та її
спеціалізованих установ, Європейського Союзу і Світової Організації
Торгівлі. До словника включено також економічні та військово-політичні
терміни, що стосуються міждержавних та міжнародних відносин,
а також термінологію зі сфери політики, державного устрою, історії,
географії та суспільно-політичного життя деяких країн.
Понад 26 000 слів і словосполучень

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати За ред. І.С. Бика. Англо-український дипломатичний словник: Понад 26 000 слів і словосполучень.