Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Когут О. І.
Основи ораторського мистецтва: Практикум.

Сторінка (загалом з 2 до 296):
Попередня 
Наступна

ББК 83.7я73
Основи ораторського мистецтва: Практикум / Укладач О. І.
Когут. - Тернопіль: Астон, 2005. - 296 с.
Рецензенти: Івашина Т. М. - канд. філ. наук, доцент кафедри теорії
літератури ТИПУ ім. В. Гнатюка,
Кондирєва М. М. - учитель-методист української мови
і літератури ЗОШ № 13 м. Тернополя
У посібнику представлено теоретичні і практичні матеріали з
основ ораторського мистецтва. Теоретичні матеріали
розкривають основні поняття як класичної риторики, так і враховано
вплив сучасності на розвиток цієї дисципліни. Крім того, подано
вправи на розвиток усного мовлення, дикції, правильного дихання тих складових, без яких не може обійтися сучасний оратор.
Посібник пропонує велику кількість текстів - зразків ораторської май-
стерності, виступи як давніх, так і сучасних знаних ораторів.
При виробленні концепції посібника було враховано, що рито-
рика - наука прикладна, і основна її мета - навчити учнів
самостійно складати і проголошувати виступи на різну тематику.
Тому за основу технології навчання було взято інтерактивні
методи.
Посібник розрахований на вчителів української мови і
літератури гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та
училищ, студентів філологічних факультетів педагогічних вузів.
Рекомендовано
науково-методичною радою
Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти
(Протокол № 8 від 5 вересня 2005 р.)
© Когут О. І., укладання, 2005.
© СМП «Астон», верстка, 2005.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Когут О. І. Основи ораторського мистецтва: Практикум.