Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

ред. І. М. Кириченко
Українсько-російський словник. (у 6 томах)

Сторінка (загалом з 2 до 607):
Попередня 
Наступна

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ
словник
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
член-кореспондент АН УРСР \1. М. КИРИЧЕНКО 1
ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
кандидати філологічних наук С. П. ЛЕВЧЕНКО, Л. С ПАЛАМАРЧУК,
академік М. Т. РИЛЬСЬКИЙ, кандидат філологічних наук Л. Г. СКРИПНИК
РЕДАКТОРИ ТОМА:
С. П. ЛЕВЧЕНКО, Л. С. ПАЛАМАРЧУК, Л. Г. СКРИПНИК
ТОМ V
Р-С
ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
КИЇВ —1962

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати ред. І. М. Кириченко Українсько-російський словник. (у 6 томах)