Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Скрипник, Л.Г., Дзятківська, Н.П.
Власні імена людей: словник-довідник.

Сторінка (загалом з 2 до 334):
Попередня 
Наступна

so
Найпоширеніші імена,
їх походження та варіанти
В'ЯЧЕСЛАВ слов.; від вяче- (д.-рус. вяче —більше)
і слав- (слава). CJlABA, СЛАВКО, СЛАВЦЬО, СЛАВИК,
СЛАВЧИК; В'ЯЧКО.
В'ячеслав, радіючи, посміхався — буря минула й
забудеться (А. Хижняк); В' ячк о: А що треба, щоб
бути інженером? Мати: Багато, В'ячку, треба
(О. Вишня).
ГАВРИЛО d.-євр.; ім'я GabrPel — моя міць — Бог.
ГАВРЙЛКО, ГАВРЙЛИК, ГАВРЙЛОНЬКО, ГАВРИЛЕЧКО,
ГАВРЙЛОЧКО, ГАВРЙЛЦЬО, ГАВРО, ГАВРИК, ГАВРІОША,
ГАБРО.
Явтух Каленикович лишається удвох з Гаврилом
(Ю. Яновський); О, той Гаврилко розумний і сильний,
страх який сильний!.. (М. Коцюбинський);
Клин-дерево ізрубано
Да на Дунай покладено,
Туда йшов да Гавриленко,
За ним ішла да Матронечка (Народна пісня);
Гаврик любив розмовляти з Карімом (О. Донченко); Мати
хапала старшого сина за руку, примовляючи: "Гаврюшої
Що-бо ти робиш? Гаврюшої9' Але Гаврило не слухав її"
(Григорій Тютюнник).
ГАЛАКТТОН (ЛАХТТОН) гр.\ gala ірод, galactos) —
молоко (буквально: молочний).
І сині коні навісні зривалися з припон,
коли покинув їх пастух — сідий Галактіон
(С. Жолоб).
ГАЛОН див. АГАФОН.
ГАРАСЙМ, ГЕРАСЙМ ер.; gerasmios — поважний,
шановний. ГАРАСЙМКО, ГАРАСЙМОНЬКО, ГАРАСЙМОЧ-
КО, ГАРАСЬ, ГАРАСЬКО, ГАРАСИК, ГЕРАСЙМКО, ГЕРА-
СЙМОНЬКО, ГЕРАСЙМОЧКО, ГЕРАСЬ, ГЕРАСЬКО, ГЕРА-
СИК, ГЕРА.
Кликав мене Гарасим, Гарасим,
Щоб я пошла грати з ним (Народна пісня);
Герасима наші люди
Прозивають патрулем,

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Скрипник, Л.Г., Дзятківська, Н.П. Власні імена людей: словник-довідник.