Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Деркач П. М.
Короткий словник синонімів української мови.

Сторінка (загалом з 3 до 210):
Попередня 
Наступна

ПЕРЕДМОВА
(Про побудову Словника і добір синонімів)
Давно назріла потреба в синонімічному словнику
української мови. Ним цікавляться широкі кола працівників
культурного фронту, але особливо потрібний він
викладачам мови в школі. Випускники середньої школи мають
досконало знати і вільно володіти рідною мовою. Це потрібне
їм для набуття всебічної освіти і майбутньої громадської
та трудової діяльності.
«Короткий словник синонімів української мови»
П. М. Деркача має своїм завданням допомогти
викладачеві мови в організації занять, спрямованих на розвиток
усної і письмової мови учнів старших класів, на піднесення
їхньої стилістичної майстерності і загальної мовної
культури. Праця з синонімічним словником сприятиме
збагаченню активного запасу слів, виробленню навички
добирати потрібне слово або синонім до нього, розвиватиме
здатність мислити і розуміти слово з усіма його
семантичними відтінками.
Словник синонімів допоможе учням і в самостійній
творчій праці. Відомо, що не тільки учень, а нерідко й дорослий
через брак словникового запасу при оформленні своїх
думок щоразу зустрічається з непереборними' труднощами.
Нарешті, словник синонімів значно полегшить учням і
заощадить їх час у виконанні багатьох домашніх завдань,
спрямованих на розвиток мови.
Реєстр Словника. Автор цього словника
П. М. Деркач назвав Словник «коротким». Це значить, що
в ньому нема багатьох можливих синонімічних рядів і вза^
галі опрацьований він у вужчому об'ємі, ніж повний.
Виявляється це в реєстрі слів, до яких добираютьсгі синоніми.

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови.