Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Кругляк. Ю. М.
Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР

Сторінка (загалом з 2 до 78):
Попередня 
Наступна

нем старшого сина засновника секти Силуяна Капус
тіна — Кирила, який осів тут першим.
Кирнасівка — смт. Вінницької області. Згадує^
ся як містечко Красносілля на початку XVII ст. Но
ва назва, за переказами, походить від слова кирно
си, що ним називали диких свиней, які тут колись во
дилися.
Ківерці — м. Волинської області. Виникло в 1870^
1873 рр., коли будували залізницю й станцію, що її на
звали іменем ближнього села (нині Прилуцьке)
О. С. Стрижак цей топонім виводить із найменування
племені тиверці, що жило тут у давні часи.
Кілія — м. Одеської області. Вперше згадується на
прикінці VII ст. до н. є. як давньогрецька колонія
Лікостомон. Назва перекладається як «вовча паща». З
X ст. поселення входило до складу Київської Русі {
звалося Києвець. Походження сучасної назви легенда
пов'язує з храмом на честь міфічного старогрецького
героя Ахілла. Спочатку вимовляли як Акілія, а потім Кілія. М. Фасмер пов'язує цей топонім з румунським
словом сНіїіе, що значить «келія, житло пустельника»
В. А. Никонов виводить її від турецького слова кіііі і
значенні «глинистий».
Кіровоград — м., обласний центр. За наказом імпе
ратриці Єлизавети Петрівни 1754 р. тут побудували фор
тецю святої Єлисавети. Згодом поселення біля фортец
стало адміністративним центром Нової Сербії й діста
ло назву Єлисаветград. Мало й новіші назви. На увіч
нення .пам'яті С. М. Кірова 1934 р. перейменовано в Кі
рове, а 1939 р. — в Кіровоград.
Кіровськ — м. Ворошиловградської області. Виник
ло 1764 р. на землях, що належали сербському офіце
рові П. Голубові. Тому й поселення звалося Голобів
кою. Перейменовано на честь С. М. Кірова.
Кіровськ — смт. Донецької області. Виникло 1730 р
Землі тут належали служителям культу, тому й поселен
ня назвали Полівкою. На увічнення пам'яті С. М. Кі
рова після його вбивства перейменовано в Кірове. З
1966 р. — Кіровськ.
Кіровське — смт. Дніпропетровської області. Засно
вано в другій половині XVIII ст. До 1938 р. звалося Обу
хівкою. За переказом, названо за прізвищем першого
поселенця Андрія Обуха, який утік від пана й поселив
64
біля Дніпра між ярами в плавнях. 1939 р. селяни
лбухівки на загальних зборах вирішили перейменувати
яоє село на честь С. М. Кірова.
Кіровське — смт. Кримської області. Вперше
згаються 1783 р. До 1945 р. — Іслам-Терек. Іслам в пере-
ладі 3 тюркської—«святий». Етимологія слова терек —
недосліджена. Одні перекладають його як «річка
турків», другі — «швидкий, сильний». Перейменовано на
ввічнення пам'яті С. М. Кірова.
КГцмань — м. Чернівецької області. Засновано не
пізніше як у XII ст. Гадають, що в основі цієї назви
лежить слово коць — «ткана ковдра», «килим».
Можливо, коцман походить від того, що тут жили люди, які
ткали, виготовляли ковдри та килими. Згодом
утворилося Кшмань. Хоч можна припускати, що це —
прикметникова форма належності.
Клавдієво-Тарасове — смт. Київської області.
Виникло 1900 р., коли будували залізничну станцію.
Перша частина назви — за іменем інженера Клавдія Немі-
шаєва, який будував цю залізницю. Тарасове — від
найменування ближнього села.
Клевань — смт. Ровенської області. Вперше
згадується в літописі 1113 р. як Коливань. Народний переказ
виводить назву від слова хлів. Розповідають, що тут
були хліви для худоби. Спочатку поселення звалося Хли-
вінь, а згодом, у мовленні, змінилося в Хливань і в
Клевань.
Кленовий — смт. Ворошиловградської області.
Виникло 1956 р. як населений пункт будівництва Дар'їв-
ських шахт. Назва походить від найменування Кленова
балка. Балку ж названо так, очевидно, за характером
рослинності.
Кобеляки — м. Полтавської області. Виникло на
початку XVII ст. Назва походить від найменування
притоки Ворскли р. Кобелячки. За переказами, тут жив
багатий татарин Кобиль. О. С. Стрижак говорить, що на
Цій території випасалися кобили. їх у певні періоди
тримали окремо від огирів. На такій місцевості й було
засновано селище.
Кобилецька Поляна — смт. Закарпатської області.
Лежить у Карпатах побіля гори Кобили. Від^
найменування цієї гори й поляни, на якій було первісне
поселення, пішла назва. Легенда розповідає про кобилу, що,
5-3196
65

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Кругляк. Ю. М. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР