Бібліотека Dokladno - наукова та навчальна література

Головна

Гуманітарні

Ви переглядаєте книгу:

Кругляк. Ю. М.
Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР

Сторінка (загалом з 2 до 78):
Попередня 
Наступна

Варки. Нова назва Тульчин виникла, можливо, ^л
кореня слова тулитися — «притискатися, знаходити
собі схованку». А то й від прізвища Тулець. В. А. Ни«
конов припускає зв'язок з тюркським тьолкьо ~ «Ли*
сиця».
Турбів — смт. Вінницької області. Вперше згадуєте
ся 1545 р. За переказами, через Турбів у давнину лежав
чумацький шлях. Наближаючись, чумаки турбувались
як краще перебратися через наддеснянські болота.
Гадають, що назва походить від прізвища Турбовець, яке
й нині трапляється в селищі.
Турїйськ — смт. Волинської області. Лежить на
обох берегах р. Турії. За переказом, назва річки
пов'язується з словом тур (найменування тварини).
Розповідають, що турів багато водилося в тутешніх
лісах.
Тур'ї Ремети — смт. Закарпатської області.
Розкинулося в Туринській долині, що тягнеться на місці
злиття гірських річок Тур'ї й Туриці. В основі гідроніма
дослідники вбачають слово тур — назву тварини, що
колись водилася в карпатських лісах. Другу частину
топоніма — Ремети виводять від угорського слова
ремете — «пустинник» (у цьому місці нібито доживав
свого віку пустинником король Соломон).
Турка — м. Львівської області. Вперше згадується
на початку XV ст. За переказами, назву дано за
наявністю турів, що водилися в навколишніх лісах. Є версія,
за якою Турка походить від найменування степового
племені — торки.
Угроїди — смт. Сумської області. Засновано 1652 р.
За переказом, першими поселенцями в цих місцях були
брати — втікачі з Угорщини. В зв'язку з цим нібито й
виникла назва. Дехто визнає її загадковою,
припускаючи, що вона могла виникнути від найменування риби
угор і кореня їд (пор. їсти, їда).
Ужгород — м. Закарпатської області. Стоїть на
березі р. Уж, назва якої й лягла в основу топоніма поряд
зі словом город — «укріплене місце». Деякі дослідники
припускають, що назва річки походить від давнього
ужина — «вузьке місце» (русло річки справді вузьке,
звивисте, затиснуте горами). Дехто гадає, що ймовірні;
ше розглядати сучасну назву як видозмінену від старої
Унг.
130
Узйн — смт. Київської області. Лежить на р. Узин.
Гадають, що в цій назві відбилося найменування
кочового тюркського племені — узи (гузи), що жило в
долині річки в X—XIII ст. і виступало спільником руських
князів (пор. р. Узень — тюркського походження —
«річечка»).
Українка — смт. Київської області. Вперше
згадується в XV ст. 1965 р. тут почалося будівництво ДРЕС,
над якою взяв шефство комсомол України. Звідси й
несподівана назва.
Українськ — м. Донецької області. До 1963 р. —
Лісівка. Молоде шахтарське місто, яке виросло біля
шахти «Україна». Від найменування шахти й пішла
назва.
Улянівка — смт. Сумської області. Виникло в XVII ст.
За легендою, таку назву поселенню дав Петро І за
іменем жінки Уляна, яку зустрів на дорозі.
Ульяновка — смт. Кіровоградської області.
Давніше — село Грушки. 1870 р. тут збудовано Грушівську
цукроварню. З глибоким сумом сприйняли мешканці
звістку про смерть В. І. Леніна. На траурному мітингу
робітники постановили назвати завод і селище ім'ям
вождя пролетаріату В. І. Леніна (Ульянова).
Умань — м. Черкаської області. Лежить на р. Уман-
ка. За одним переказом, давніше звалося Умінь від тих
умільців-майстрів, які нібито втекли сюди з Києва під
час татарської навали. За другим, — місто дістало
назву від р. Ума, що згадується в літописі. Гідронім
виводять від давньоруського уманья — «покинута
людьми земля, закуток, небезпечний для життя». За
третім, — поселення тут заснували переселенці з Полісся
з-понад р. Уманки.
Урало-Кавказ — смт. Ворошиловградської області.
Засновано 1913 р. Цього ж року вугільну ділянку
продано Урало-Кавказькому акціонерному товариству, яке
заклало шахту й селище. Товариство звалося так тому,
шо воно перед цим мало свої підприємства на Уралі й
Кавказі.
Успенка — смт. Ворошиловградської області.
Давніше називалось Ольхова. Виникло 1755 р. на березі
однойменної річки. 1764 р. генерал-майор Шевич
побудував тут Успенський собор за зразком московського.
Відтоді селище й зветься Успенка.
9* 131

Bи можете завантажити дану книгу в DJVU-форматі для ознайомлення:
скачати Кругляк. Ю. М. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР